การดูแลพืชหลังน้ำท่วม

 

            น้ำท่วมปัญหาอุทกภัยททางธรรมชาติที่ไม่ว่าใครก็ต้านทานไม่ได้ และสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกของประชาชนที่ได้มักจะได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างด้วยกัน และภาระที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือการดูแลพืชหลังน้ำท่วม

 

            สำหรับวิธิการดูแลพืชหลังน้ำท่วม อย่างแรกเลยคือการต้องเร่งเก็บกวาดในบริเวณสวนหรือบริเวณที่เพาะปลูกให้เรียบร้อย หากเป็นไม้ยืนต้นแล้วเกิดการโค่นล้ม ให้พยุงต้นไม้ขึ้นมาจากนั้นให้เอาไม้ค้ำไว้ไม่ให้ล้ม จากนั้นหัตัดแต่งบรรดาไม้พุ่มให้โปร่งให้มากที่สุดโดยตัดเอาบริเวณที่เน่าเสียออกไป เหลือไว้แต่จุดที่ยังเป็นปกติอยู่ นั่นก็เพื่อลดแรงปะทะจากลมที่ไม่อาจคาดเดาได้

 

            อย่างต่อมาคือการรีบเร่งสภาพ รีบฟื้นฟูให้กับผลผลิตที่ถูกน้ำท่วม ด้วยการใส่ปุ๋ย ฉีดปุ๋ยใส่ให้เต็มที่ โดยอาจใช้ปุ๋ยน้ำสูตร 12 – 12 – 12 หรือปุ๋ยเกล็ดสูตร 21 – 21 – 21 เพราะในช่วงแรกต้นไม้หรือผลผลิตที่โดนน้ำท่วมจะยังไม่สามารถดูดซึมอาหารทางรากได้อย่างปกติ เลยจำเป็นจะต้องหาตัวช่วย มาช่วยหให้ผลผลิตสามารถดูดซึมซับน้ำได้ก่อน

 

            หลังจากที่ได้ทำตามสองขั้นตอนแรกไปแล้ว ดินก็เริ่มที่จะแห้งเป็นปกติพอดี ให้เราพรวนดินทั้งหมดของพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับดิน รวมถึงจัดการกับรากไม้ที่เน่าๆ ออกจากแปลงผลิตหรืออาจจะเอาไปหมักเพื่อมาทำเป็นปุ๋ยคอกก็ได้ หลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้หาทางจัดการป้องกันน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยอาจจะทำเป็นคันกั้นน้ำหรือสร้างเขื่อนเล็กๆ ไว้ก่อนจะถึงพื้นที่เพาะปลูก

 

            มาถึงสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำในเรื่องของการดูแลพืชหลังน้ำท่วม คือการตรวจสภาพโดยรอบว่าบริเวณนั้นมีโอกาสที่น้ำจะท่วมอีกหรือไม่ แม้ว้าเราจะสร้างแนวป้องกันเอาไว้แล้ว แต่หากถึงฤดูน้ำหลากจริงๆ แนวป้องกันที่สร้างก็อาจจะเอาไม่อยู่ดังนั้นควรจะตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อที่เกษตรกรจะได้ทำการเตรียมดินไว้เพาะปลูกในพื้นที่สำรอง หรือเตรียมดินเก็บไว้ใช้งานหลังจากที่น้ำได้ลดลงและพื้นที่พร้อมกับมาใช้งานอีกครั้ง

 

            และนี่คือทั้งหมดของการดูแลพืชหลังน้ำท่วม ซึ่งบรรดาเกษตรกรจะต้องทำการเตรียมพื้นที่สำรองหรือหาทางสำรองเอาไว้ด้วยในกรณีที่บางครั้งน้ำอาจจะท่วมเป็นเวลานาน และทำให้พืชที่เพาะปลูกเสียหายเป็นอย่างหนัก หรือทางที่ดีควรจะทำที่ให้สูงขึ้นหรือสร้างแนวป้องกันน้ำเอาไว้ เพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันผลผลิตไม่ให้เสียหายมากนักในเวลาน้ำท่วมและง่ายต่อการดูแลหลังจากน้ำได้ลดลงแล้ว ห่ากใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ในอินเทอร์เน็ตที่ตอนนี้สามารถหาข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง

           

 

 

 

Recommended Articles