การดูแลต้นไม้ที่เป็นโรค

การดูแลต้นไม้ที่เป็นโรค

การดูแลต้นไม้ที่เป็นโรค

 

 

                         การดูแลต้นไม้ที่เป็นโรค เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ปลูกต้นไม้อยู่แล้ว หรือว่าคนที่กำลังจะเริ่มปลูก หากว่าเราได้มีการดูแลรักษาต้นไม้อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ จะช่วยทำให้ต้นไม้สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งหมายถึงมีโอกาสรอดสูงฉะนั้น การดูแลต้นไม้ที่เป็นโรค มีหลากหลายวิธีด้วยกัน ขึ้นอยู่กับว่าต้นไม้นั้นเป็นโรคแบบไหน เพราะการเกิดโรคกับต้นไม้ก็มีหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งวันนี้เราได้จำแนกวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆ คน ที่รักต้นไม้เหมือนกัน  อีกทั้งยังมีความต้องการให้ต้นไม้นั้นอยู่กับเราไปนาน ๆ อีกด้วย

 

 

วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ที่ถูกแมลงเข้าทำลาย  มีวิธีการดังนี้

  1. แมลงทำลายลำต้นและกิ่ง ให้สำรวจรูเจาะของแมลงก่อน โดยให้ดูตรงที่มีนำยางไหลหรือขุยไม้ หากว่าพบให้ใช้มีดถากที่แผลเพื่อทำลายตัวหนอน และให้ตัดกิ่งแห้งหรือกิ่งที่มีหนอนไปเผา จากนั้นใช้เข็มฉีดยาที่ใส่สารกำจัดแมลง ฉีดเข้ารูหนอน และปิดด้วยปูนขาวหรือดินน้ำมันอีกชั้นหนึ่ง
  2. แมลงกินใบ ให้ฉีดพ่นในขณะที่พบตัวหนอน หรือถ้าเป็นแมลงที่ชอนไชใบ ให้ใส่สารกำจัดแมลงราดลงในดินให้รอบโคนต้นไม้ หรือจะฉีดเข้าสู่ลำต้นก็ได้
  3. แมลงทำลายตาและยอด ถ้าพบให้ตัดส่วนยอดไปเผา และหากมีการทำลายมากให้ใช้สารกำจัดแมลงฉีดพ่นที่ยอดทุก 10 วัน
  4. แมลงกัดกินราก ให้ใช้สารกำจัดแมลง ราดลงดินบริเวณโคนต้นและราก เพื่อจะได้ทำลายแมลงที่อาศัยอยู่ภายในรากได้โดยตรง

 

วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ที่ถูกโรคพืชเข้าทำลาย  มีวิธีการดังนี้

  1. 1. ควรหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค อย่างการเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่มีการระบาดของโรคหรือมีการระบาดน้อยที่สุด อีกทั้งควรใช้เมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยการใช้สารป้องกันโรค คลุกเมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์ก่อนนำไปปลูก 
  2. 2. หากพบการทำลายของโรค ให้ทำการตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งและนำไปเผา ให้ใช้สารกำจัดเชื้อราในการควบคุมโรค ควรรักษาทำความสะอาดแปลงปลูกโดยการกำจัดวัชพืช
  3. บำรุงรักษาต้นไม้ให้มีความสมบูรณ์ ด้วยการตัดแต่งกิ่ง หรือปรับธาตุอาหารให้เหมาะสม ช่วยทำให้พืชสามารถต้านทานโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคราแป้ง เป็นต้น
  4. ถ้าพบว่าต้นไม้เกิดรากเน่า ให้รักษาด้วยการฉีดพ่นทางใบ ลำต้น แต่ถ้าพบการเข้าทำลายของเชื้อราและทำให้เกิดโพรงแผล ให้รีบกำจัดเชื้อราและโบกปูนปิดแผลไว้    

 

การดูแลต้นไม้ที่เป็นโรค

 

การดูแลต้นไม้ที่เป็นโรค จากวิธีการรักษาข้างต้น จะเห็นว่า โรคของต้นไม้สามารถรักษาได้ หากเรารู้ถึงวิธีการที่ถูกต้อง ยิ่งถ้าเราได้รู้ถึงสาเหตุของการเกิดโรคได้ไว เราก็จะสามารถช่วยต้นไม้ของเราได้เร็วเท่านั้น  

 

 

 

การดูแลต้นไม้ที่เป็นโรค

Recommended Articles