การขาดธาตุสังกะสีในพืช

การขาดธาตุสังกะสีในพืช

 

 

ก่อนที่เราจะรู้ผลกระทบเกี่ยวกับ การขาดธาตุสังกะสีในพืช นั้น เราต้องมาทำความเข้าใจเสียก่อนว่า ธาตุสังกะสี มีคุณประโยชน์สำหรับพืชอย่างไร  สังกะสีหรือ “ซิงค์” เป็นธาตุอาหารของพืช ที่อยู่ในหมวดของอาหารเสริมสำหรับพืช ซึ่งพืชมีความต้องการ และมีความจำเป็นไม่แพ้อาหารหลัก แต่ต้องใช้ในปริมาณน้อยกว่าธาตุอาหารหลักธาตุสังกะสีจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนพืช  ซึ่งมีส่วนช่วยในการขยายพันธุ์  และมีบทบาทในการสร้าง Chlorophyll ในทางอ้อม  อีกทั้งเป็นตัวกระตุ้นของ enzyme หลายชนิด เช่น carbonic anhydrase peptidase เป็นต้น   ที่สำคัญยังมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของพืชและทำให้รากใหญ่ทำให้สามารถดูดซับธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น  ธาตุสังกะสี  มีส่วนที่ช่วยในการให้โปรตีนและสารพันธุกรรม จำพวก ดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอ็นไซน์หลายชนิดที่อยู่ในพืช   ถือเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่ เช่นเดียวกับ ฟอสฟอรัส แมงกานิส เหล็ก ทองแดง คือใส่บริเวณใดก็อยู่ตรงนั้น ส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าดิน   การชะล้างของธาตุสังกะสีในดินส่วนใหญ่เกิดจากหน้าดินสูญเสียจากน้ำฝนเซาะจนพัง หรือการตักหน้าดินไปทำอย่างอื่น

 

 

การขาดธาตุสังกะสีในพืช จะทำให้มีผลเป็นอย่างมากต่อพืชเพราะสังกะสีจะทำให้โปรตีนหรือสารพันธุกรรม หรือเอ็นไซน์คงรูปอยู่ได้ เพราะสารเหล่านี้ถ้าไม่คงรูปจะทำให้เกิดอาการผิดปรกติในพืชของเรา นอกจากนี้ ธาตุสังกะสียังมีความจำเป็นในกระบวนการสังเคราะห์แสงอย่างขาดไม่ได้   พืชที่ขาดธาตุสังกะสีมักมีอาการดังต่อไปนี้

1.จะแคระแกร็นไม่สูงเนื่องจากขาดฮอร์โมนออกซิเจน ถึงจะแก่ก็ไม่โต

2.ใบจะเหลือง มีใบค่อนข้างเล็กและแคบ โดยที่ถ้าขาดแมงกานิส หรือเหล็กถึงแม้ใบจะเหลืองแต่ใบจะไม่เล็ก

3.ข้อสั้นทำให้ใบรวมกันเป็นกระจุก โดยเฉพาะไม้ผลเช่นมังคุดก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่ง

4.ใบหนาและแข็งกระด้าง

5.ไม้ผลและไม้ที่ออกดอก จะไม่ออกดอกแม้เราจะใส่ฟอสฟอรัสเยอะก็ตามทำให้สิ่งที่ตามมาคือไม่มีผล

6.พืชขาดธาตุสังกะสีจะผลิตออกซิเจนได้น้อยลง หรือไม่ผลิตเลย

 

การขาดธาตุสังกะสีในพืช

 

การขาดธาตุสังกะสีในพืชนั้น ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับดินที่มีสภาพเป็นด่างเนื่องจากสังกะสีจะละลายในดินที่เป็นกรดได้ดี แต่จะไม่ละลายในดินที่มีสภาพเป็นด่าง ทำให้เมื่อใส่ธาตุสังกะสีลงไปในดินที่เป็นด่างจะไม่เกิดประโยชน์ต่อพืช เนื่องจากมันไม่ละลาย ดังนั้นค่า PH ของดินควรอยู่ที่ 5.5 – 6.5  ถึงจะส่งผลดี  ส่วนการตกตะกอนกับฟอสฟอรัสจะทำให้ดินเกิดการแข็งตัว  และถ้าเป็นในดินทรายนั้น จะมีธาตุสังกะสีค่อนข้างต่ำ ถึงแม้ดินจะมีสภาพเป็นกรดก็ตาม  ซึ่งดินเหล่านี้เป็นดินเนื้อหยาบจะไม่มีประจุที่จะจับธาตุเหล่านี้ เมื่อฝนตกลงมาจะทำให้หน้าดินถูกชะล้างลงไป

ดังนั้นจากอาการดังกล่าวข้างต้นเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าพืชอาจขาดธาตุสังกะสี แต่การใส่ธาตุสังกะสีก็ควรมีการศึกษาเพื่อจะได้ใช้อย่างพอเหมาะพอควรไม่ทำให้เป็นอันตรายต่อพืชได้

 

การขาดธาตุสังกะสีในพืช

Recommended Articles