การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชแบบธรรมชาติ

 การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชแบบธรรมชาติ

 การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชแบบธรรมชาติ

 

              วัชพืชหรือศัตรูพืชเป็นปัจจัยทางด้านชีวภาพที่ให้ผลเสียแก่ต้นไม้แทบทั้งสิ้น การหาวิธีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเหล่านี้มีหลายแบบ สำหรับคนที่มีสวนในบริเวณบ้านไม่ได้มีพื้นที่บริเวณกว้างแบบพื้นที่เกษตรกรรม ผู้เขียนขอแนะนำในการเลือกวิธีในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชแบบธรรมชาติมากกว่า เพราะเป็นการกำจัดอย่างปลอดภัยและไม่ทำลายระบบนิเวศน์ภายในสวนของเรา

เริ่มแรกเราต้องเตรียมความพร้อมของต้นไม้ให้แข็งแรง ทนทานต่อการแก่งแย่งของศัตรูพืชทั้งหลาย เมื่อต้นไม้ดีสภาพแวดล้อมดี ก็จะไม่เอื้ออำนวยให้ศัตรูพืชมาอาศัยอยู่เพื่อกัดแทะทำลาย การตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นวิธีแรกที่ควรเริ่มทำ

การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชสามารถทำวิธีธรรมชาติได้ดังนี้

กำจัดวัชพืช เช่น กก ต้นหญ้า ไมยราบ หนามกระสุน เป็นต้น

เกลือ นำเกลือแกง 1 ถ้วยตวง ผสมกับน้ำเปล่า 2 ถ้วยตวง ต้มให้เดือด เทราดในขณะที่ร้อนลงบริเวณที่วัชพืชอยู่ วัชพืชก็จะแห้งเหี่ยวไปเอง และในบริเวณนั้นก็จะไม่เป็นที่อยู่ของมดหรือปลวกอีกด้วย หลังจากทำวิธีนี้เมื่อวัชพืชแห้งตายไปแล้ว ประมาณ 1-2 เดือนให้ปรับสภาพดินด้วยปูนขาวอีกรอบ เพราะเกลือสามารถทำให้ ดินเป็นกรดได้

 

น้ำส้มสายชู ต้องใช้ความเข้มข้นอย่างน้อย 5-9% โดยใช้แบบไม่ต้องผสมอะไร ฉีดพ่นลงวัชพืชโดยตรงเลย ฤทธิ์ความเป็นกรดจะทำให้วัชพืชแห้งตายไปได้เอง วิธีนี้ทำบริเวณเฉพาะที่มีวัชพืชไม่ควรใช้รดราดกับดิน เพราะมีความเข้มข้นมากจะทำลายสภาพความเป็นด่างของดินได้

กำจัดศัตรูพืช เช่น มด แมลง เพลี้ย โรคพืช เป็นต้น

สารส้ม ใช้ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำ 1ลิตร ใช้รดราดทางดินระวังอย่าให้โดนใบ วิธีนี้ช่วยไล่มดในดินได้เป็นอย่างดี และป้องกันเชื้อราในดินได้อีกด้วยถ่าน นำถ่านประมาณ 500 กรัม แช่น้ำ 5 ลิตร ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง หรือข้ามวัน แล้วนำน้ำที่แช่ไว้มารดราดดิน เป็นวิธีไล่มดอีกวิธีหนึ่ง เพราะถ่านมีกลิ่นไหม้ซึ่งมดไม่ชอบ ต้นไม้เราจะไม่มีมดมากัดกินยอดและจะไม่มีปัญหาเรื่องเพลี้ยด้วย เพราะมดเป็นตัวนำเพลี้ยมาที่กิ่งและใบของต้นไม้ โดยถ่านที่แช่น้ำทิ้งไว้ให้นำมาใส่รอบโคนต้นได้เลย

 

 การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชแบบธรรมชาติ

 

เบคกิ้งโชดา ปริมาณ 2 ชต. ต่อน้ำ 1 ลิตร สามารถฉีดพ่นทางใบเพื่อบำรุงต้นได้ และรดราดทางดินเพื่อปรับสภาพดิน ไล่มดแมลง ที่สำคัญสามารถกำจัดเชื้อราในดินได้ด้วย

น้ำยาล้างจาน เป็นสารจับใบใช้ฉีดพ่นสามารถไล่เพลี้ยอ่อนและมดได้ โดยใช้ในปริมาณ 1 ชต. ต่อน้ำ 1 ลิตร

 

 การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชแบบธรรมชาติ

 

Recommended Articles